นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


 

03.jpg

03.jpg

03.jpg

 
 

 

Loading
 

ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ
เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน สวดมนต์พร้อมกัน


ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการ์ณแต่ละเดือน
ในช่วงเวลา 19.00 - 21.30 น. กำหนดการ์ณแต่ละเดือนติดตามได้ทางเว็บบอร์ด

 
     


 watthummuangna.com : luangtama.com : luangtamalives.com

All Rights Reserved. Copyright © 2007 - 2012 watthummuangna.com
วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เซียมซี eXTReMe Tracker
 


eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download latest version