แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / Re: บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 09:06:57 AM


ท่านหลวงตาม้า (พระอาจารย์ วรงคต วิริยะธโร)
เป็นประธานสงฆ์รับกฐิน ขอเชิญมาร่วมงานมหาบุญมหากุศลแห่งกฐินนี้
ร่วมบุญกันและโมทนา ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
ท่านสามารถรับชมสารคดีเกี่ยวกับวัดถ้ำเมืองนะได้ที่
http://youtu.be/Bh6HdoefqMI?hd=1


.........................

การทอดกฐิน  เป็น กาลทาน มีเวลาจำกัด คือ การถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน
มีเงื่อนไขที่ต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอน จึงถือว่าหาโอกาสทำได้ยาก
การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชน
ต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายและเป็นบุญที่เกิดได้ยาก
ต้องมีองค์ประกอบหลายประการจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปใน ภพชาติเบื้องหน้า
อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน . . .

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญและมาร่วมกฐินในครั้งนี้


อานิสงส์กฐิน

ในสมัยครั้งศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีบุรุษยาจกเข็ญใจไร้ที่พึ่งชาวเมืองพาราณสี ชื่อ "ติณบาล"
อาศัยอยู่กับเศรษฐีผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์นับได้ ๘๐ โกฏิ
โดยยอมตนเป็นคนรับใช้รักษาไร่หญ้าให้เศรษฐี  
เพื่อแลกกับอาหารที่หลับนอน

เขามีความคิดว่า "ตัวเราเป็นคนยากจนเช่นนี้ เพราะไม่เคยทำบุญอันใดไว้ในชาติปางก่อน
มาชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะผู้รับใช้คนอื่น ไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่น้อย
"
เมื่อคิดได้ดังนี้ เขาจึงแบ่งอาหารที่เศรษฐีให้ออกเป็นวันละ ๒ ส่วน
ส่วนหนึ่งถวายแก่พระภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต อีกส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับตนเอง ไว้บริโภค
ด้วยเดชกุศลผลบุญนั้น ท่านเศรษฐีเกิดสงสาร จึงเพิ่มอาหารให้อีก ๒ ส่วน
เขาได้แบ่งอาหารนั้นออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์
ส่วนที่สอง แจกทานแก่คนยากจน ส่วนที่ ๓ เอาไว้บริโภคเอง เขาทำอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาช้านาน

ต่อมาเป็นวันออกพรรษา เหล่าชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างพากันทำบุญกฐินเป็นการใหญ่
แม้ท่านเศรษฐีก็เตรียมการจะถวายกฐิน จึงประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่า
สิริธรรมเศรษฐี จะได้ทำบุญกฐิน ติณบาลได้ยินเกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจทันทีว่า
"กฐินทานนี้แหละ จะเป็นทานอันประเสริฐ"
เข้าไปถามเศรษฐีว่า กฐินทานมีอานิสงส์อย่างไร เศรษฐีตอบว่า "กฐินทานมีอานิสงส์มากมายนัก
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐ
" ติณบาลได้ยินดังนั้นเกิดความโสมนัส
ปลาบปลื้มเป็นอันมาก จึงพูดกับเศรษฐีว่า "กระผมมีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาในการบำเพ็ญทาน
ครั้งนี้ด้วยท่านจะเริ่มงานเมื่อใด" เศรษฐีตอบว่า "เราจะเริ่มงานเมื่อครบ ๗ วัน นับจากวันนี้ไป"

ติณบาลได้ฟังก็ดีใจยิ่งนัก เขามีความศรัทธายินดีเต็มใจที่จะร่วมทำบุญกฐินนี้ด้วย
แต่ตนเองเป็นคนยากจน ไม่มีเงินทองข้าวของเครื่องใช้จะอนุโมทนากับเศรษฐี
จะมีแต่ก็ผ้าผืนเดียวที่นุ่งอยู่
ในที่สุดก็ตัดสินใจ เปลื้องผ้าที่นุ่งอยู่ไปซักฟอกให้สะอาด เอาใบไม้มาเย็บนุ่งแทนผ้า
แล้วเอาผ้านั้นไปเร่ขายในตลาด ชาวตลาดพากันหัวเราะลั่น
เมื่อเห็นอาการนั้น ติณบาลประกาศว่า "ท่านทั้งหลายหยุดก่อน อย่าหัวเราะข้าพเจ้าเลย
ข้าพเจ้ายากจน ไม่มีผ้าจะนุ่ง จะขอนุ่งใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้น ชาติหน้าจะนุ่งผ้าทิพย์
"
ในที่สุด เขาขายผ้านั้นได้ในราคา ๕ มาสก (๑ บาท) แล้วนำไปอนุโมทนากับเศรษฐี
ก็พอดีกับบริวารกฐินทุกอย่างบริบูรณ์ เว้นแต่ขาดด้ายเย็บผ้าอย่างเดียวสำหรับเย็บไตรจีวร
เศรษฐี ได้นำเงินนั้นซื้อด้ายเย็บไตรจีวร

ในกาลครั้งนั้นเกิดโกลาหลไปทั่วในหมู่ชนตลอดจนเทพเทวาในสรวงสวรรค์
ต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญ ทานของติณบาล เสียงสาธุการ ความเสียสละในทานของติณบาล
ดังลั่นเข้าไปถึงพระราชวัง พระเจ้าพาราณสี ทรงทราบเหตุผล รับสั่งให้นำติณบาลให้เข้าเฝ้า
แต่ติณบาลไม่กล้าเข้ามาเพราะไม่มีผ้านุ่ง พระองค์ทรงตรัสถามความเป็นมาของเขาโดยตลอด
ให้ราชบุรุษนำผ้าสาฎกราคาแสนตำลึงไปพระราชทานแก่ติณบาล
นอกจากนั้นได้พระราชทานบ้านเมือง ทรัพย์สมบัติ ช้าง ม้า วัว ควาย ทาสี ทาสา เป็นอันมาก
และโปรดให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐี ในเมืองพาราณสี มีชื่อว่า "ติณบาลเศรษฐี" จำเดิมแต่นั้นเป็นต้นไป

กาลต่อมา ติณบาลเศรษฐี เมื่อดำรงชีวิตอยู่พอสมควร แก่ อายุขัยแล้ว ก็จุติไปจากโลกมนุษย์
ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรในดาวดึงส์สวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานแก้ว สูง ๕ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร)
มีนางเทพอัปสร หนึ่งหมื่นเป็นบริวาร ส่วนสิริธรรมเศรษฐี ครั้นจุติจากโลกมนุษย์แล้ว ไปปฏิสนธิในดาวดึงส์สวรรค์
มีนางฟ้าเป็นบริวาร เช่นเดียวกับ ติณบาลเศรษฐี ดังนี้


นี่คือ อานิสงส์ของกฐินทานที่ติณบาลได้ตั้งใจกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในทานมัยในเขตบุญของพระพุทธศาสนา...อนุโมทนาสาธุการครับ ^_^


(ขอขอบคุณ บทความดีดี จาก คุณ solopao)
2  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / Re: บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 08:54:01 AM


ร่วมเป็นเจ้าภาพ “กฐินวัดถ้ำเมืองนะ” และหล่อพระ
ได้ที่ กองทุนพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
เข้าบัญชีของกองทุน


................................................

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่ ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 383-223925-8

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา ตลาดแม่มาลัย
หมายเลขบัญชี : 458-063261-2
(รบกวนแนบสลิป)

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา แม่ริม
หมายเลขบัญชี : 853-210731-8
(รบกวนแนบสลิป)

(ถ้าท่านไหนโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ หรือไทยพาณิชย์
ต้องรบกวนแนบสลิปให้กับทางวัดด้วย แต่ถ้าเป็นกสิกรไทย สามารถแจ้งแต่ตัวเลขและเวลาได้ค่ะ)

................................................

สำหรับญาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
................................................

Bank Name: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Address: 205/3-6 Moonmuang Rd., T.Sripoom, A.Muang, Chiangmai Thailand 50200
Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749
Account No.: 383 223 9258
Account Holder: Warongkot Wiriyatharo
SWIFT CODE: KASITHBK

................................................

เมื่อโอนปัจจัยแล้ว สามารถ Scan สลิป ระบุเป็นยอดเงิน/ วันที่/ เวลาที่โอนเงินเข้ามา ธนาคารที่โอน (รบกวนระบุให้ครบ)
เช่น ได้โอนเงิน 2,000 บาทเมื่อวันที่ 15/10/13 เวลา 10.20 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เพื่อทางวัดจะนำยอดไปเทียบว่าปัจจัย ได้โอนเข้ามาแล้ว) (ถ้าท่านไหนโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ หรือไทยพาณิชย์
ต้องรบกวนแนบสลิปให้กับทางวัดด้วย แต่ถ้าเป็นกสิกรไทย สามารถแจ้งแต่ตัวเลขและเวลาได้)

สามารถเลือกวิธีในการแจ้งข้อมูลการโอนและที่อยู่ในการจัดส่งวัตถุมงคลเจ้าภาพกฐินได้ตามวิธีต่างๆข้างล่างนี้

วิธีที่ 1 สามารถแจ้งในโพสรายละเอียด ลงในกระทู้นี้ได้เลยครับ (เฉพาะกระทู้นี้ในเว็บวัดถ้ำเมืองนะเท่านั้นครับ)
วิธีที่ 2 สามารถแจ้งผ่าน ระบบ Email ได้ที่ อีเมล์แม่ชีหนูนา amn_u_n_a@hotmail.com
วิธีที่ 3 ติดต่อผ่าน line หรือ Whats App ที่เบอร์ 0817315303 (ID line คือ 0817315303)
วิธีที่ 4 ทำการ Fax สลิปเพื่อยืนยันการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่ ได้ที่ 053-455536
วิธีที่ 5 Facebook ส่งรายละเอียดผ่านกล่องข้อความ ที่ kunjana benchasiriwan

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแจ้งสลิป และที่อยู่ให้กับทางวัด เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งวัตถุมงคล

ทางวัดสะดวกส่งพัสดุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณกลางสัปดาห์ ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

1. แม่ชีเช่ 087-003-4884
2. แม่ชีหนูนา 081-731-5303

เวลาสะดวกที่ติดต่อได้ คือ 7:15 น. - 12:30 น. และ 16:15 น. - 17:50 น.
นอกเวลาที่ระบุไว้ รบกวนว่าอย่าโทรไป  เพราะว่าเป็นเวลาที่วัดถ้ำเมืองนะสวดมนต์


สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาวัดในวันงานกฐินประจำปีนี้
ท่านสามารถร่วมทำบุญมหากฐินของวัดถ้ำเมืองนะในครั้งนี้ได้โดยตรงโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพุทธพรหมปัญโญ แล้วนำมาโพสต์แจ้งไว้ในกระทู้นี้
3  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557 เมื่อ: กันยายน 22, 2014, 08:24:31 AM


กฐิน "วัดถ้ำเมืองนะ" ประจำปี  2557
ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม


สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน
ได้ตามกำลังศรัทธา...

ปีนี้ ร่วมบุญกองละ 5,000 บาท จะได้รับพระที่หลวงตาม้า
กดพิมพ์ ด้วยตัวเอง 1 องค์ (มีเพียง 586 องค์)

และเจ้าภาพ ร่วมบุญกองละ 300 บาท จะได้รับเป็นแบบ
ที่ท่านอธิษฐานจิต 1 องค์

เริ่มร่วมบุญกันได้นับแต่วันนี้จะถึงวันงานกฐิน
สำหรับพระจะเริ่มจัดส่งหลัง ออกพรรษา
หลัง 11 ตุลาคม 57 ร่วมค่าส่งพระ
แบบลงทะเบียน 50 แบบ EMS 70
รบกวนแนบสลิปการโอน
ให้ทางวัดด้วย

บัญชีร่วมบุญใหญ่กฐิน 2557
กองทุนพุทธพรหมปัญโญ

พระวรงคต วิริยะธโร 853-210731-8
ไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม ออมทรัพย์


. . .


พระกฐินที่หลวงตาม้ากดพิมพ์ด้วยตัวเอง เจ้าภาพกองละ 5,000 บาท


พระกฐินแบบหลวงตาม้าอธิษฐานจิต กองละ 300 บาท. . .

“กฐินวัดถ้ำเมืองนะ 2557”

มีหล่อพระจักรพรรดิ ในเวลาประมาณ 09:00 น. วันเสาร์ที่ 11  ตุลาคม 2557
ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
พระพุทธรูปที่จะหล่อ เป็นรูปลักษณ์ของพระจักรพรรดิ์ เป็นพระพุทธเจ้าทรงเครื่อง
จักรพรรดิ์เต็มองค์ และเวลาประมาณ 12:00น. ร่วมกันทอดกฐิน ประจำปี 2557
4  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สัพเพสามัคคี / Re: เรียนถามเรื่่องงานกฐินของวัดถ้ำเมืองนะครับ เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 04:01:33 PM
มีกำหนดและรายละเอียดแล้ว
จะแจ้งบอกบุญทางเว็บครับ สาธุ
5  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 02:28:05 PM
ญาติธรรมฝากมาขอรับ 1 ชุด ครับ สาธุ

. . .

ณัฏฐ์นลิน อินต๊ะซาว บ้านเลขที่ 156
หมู่ที่ 12 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
6  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 02:05:46 AM
พระท่านฝากมาขอรับครับ

. . .

อาตมาขอพระผงเอาใว้แจกพระปฏิบัติธรรม.

พระเรียง.เตชธัมโม.
วัดเขาสมอคอน.
ต.เขาสมอคอน.
อ.ทา่วุ้ง.จ.ลพบุรี.15180

สาธุ
7  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สัพเพสามัคคี / น้องพลอยเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุรถชน วันนี้ 07:00 น. เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 03:36:37 PM


ช่วยสัพเพให้หลานสาวผมเองครับชื่อ น้องพลอย ไวโมน่า เสียชีวิตวันนี้เวลา 07:00 น. เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชน

ขอบารมีรวมหลวงปู่ดู่ ส่งดวงวิญญาณหลานผมคนนี้ให้ไปตามแสงสว่างหลวงปู่ดู่ครับ แล้วตามมาโมทนา กับพี่และครอบครัวได้ตลอดชีวิต

8  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 09:16:35 PM
ญาติธรรมชาวมาเลเซียฝากขอรับ

Bennyban
No.5540,taman bukit ria,
73000 tampin,
negeri sembilan.
Malaysia

สาธุๆ
9  ธรรมะเสวนา / พุทโธ อัปปมาโณ / Re: เมื่อแสงแห่งบุญ แผ่กระจ่ายพุ่งไปสามแดนโลกธาตุ เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 11:34:50 PM
สวดพระคาถามหาจักรพรรดิในใจตลอดเวลาได้ไหมคะ    หรือต้องสวดมีเสียง....รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

ได้เหมือนกัน สำคัญที่ใจระลึก สาธุ
10  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2014, 01:21:29 PM
ญาติธรรมชาวอังกฤษฝากขอ 1 ชุด

Mrs Saovanee steeples
Apartment2 city walk
Sylvester street s14 RN
United Kingdom

อนุโมทนาสาธุๆ
11  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2014, 04:52:38 PM
ญาติธรรมฝากขอรับ 1 ชุด

กานต์สินี ประถมวงค์ 61/8 หมู่ 16
หมู่บ้านมารดามั่นคง ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
12  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2014, 03:59:51 PM
ญาติธรรมชาวสิงค์โปร์ฝากขอหนังสือบทสวด
และพระผงจำนวนหนึง เพื่อเอาไปแจกวัดต่างๆในสิงค์โปร์

จัดส่ง

Derrick Ng
Compassvale road, blk 248,
#07-620 postal code,
singapore 540248


อนุโมทนา สาธุๆ
13  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 01:48:40 AM
ญาติธรรมชาวมาเลเซียฝากขอรับ
พระผงจักรพรรดิมา 1 ชุด ครับ

จัดส่ง

Lee Wee Chee Address: 50,
jalan Indah 9/1, Taman Bukit Indah,
81200 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

อนุโมทนาสาธุๆ ครับ
14  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / Luangtamalives / Re: ขอเสนอแนะให้ทางวัดมีมาตราการป้องกัน เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2014, 10:02:10 AM
สาธุครับ และอนุโมทนาบุญในความเป็นห่วง

ทางวัดมีการพยายามวางมาตรการป้องกันไว้ครับ แต่บางอย่างก็เกินความสามารถที่ทางวัดจะ
ตามไปตรวจสอบหรือควบคุมได้ในกรณีคนนอก หรือที่เคยเสียผลประโยชน์แล้วมาโจมตีวัด

ยังไงให้ยึดตามประกาศนี้เป็นสำคัญ ก็จะถือได้ว่าทำบุญกับทางวัด
โดยตรงแน่นอนตามที่มีประกาศอยู่ในกระทู้นี้
http://www.watthummuangna.com/home/community/index.php/topic,177.0.html

ช่วยๆกันครับ เพื่อหลวงปู่หลวงตาและพระศาสนา

. . .

ประกาศสำคัญ: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร่วมบุญในงานบุญทุกอย่างของวัดถ้ำเมืองนะและหลวงตาม้าโดยตรง เพื่อป้องกันการแอบอ้าง และให้ญาติธรรมได้บุญแท้จริง..

วัตถุมงคลใดๆ หรือโครงการงานบุญใดๆ ที่มีการบอกบุญ และ อ้างว่าจะนำมาถวายวัด หรือ ทำในนามวัด หรือ เป็นโครงการงานบุญของวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ที่มีการทำการประกาศบอกบุญไว้ที่เว็บไซต์อื่น หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม ที่ไม่ใช่ในเว็บไซต์ของวัดที่ www.watthummuangna.com และ www.facebook.com/watputtaprompanyo เพจทางการของทางวัดถ้ำเมืองนะนั้น ถือว่าไม่ใช่เป็นวัตถุมงคลหรืองานบุญของทางวัดถ้ำเมืองนะโดยเด็ดขาด และถือว่า ทางวัดถ้ำเมืองนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่น หรือช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ www.watthummuangna.com หรือ เพจของวัด www.facebook.com/watputtaprompanyo ถือว่าไม่เกี่ยวของกับทางวัด และทางวัดจะไม่รับรอง และรับผิดชอบหากมีผลเสียเกิดขึ้น

ทางวัดถ้ำเมืองนะไม่มีนโยบายในการ จำหน่ายพระผงจักรพรรดิ และน้ำมนต์จักรพรรดิ์ ของหลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้า พระผงจักรพรรดิ และน้ำมนต์จักรพรรดิสูตรหลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้า ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีอย่างเดียวเท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปลงรายละเอียดขอรับได้ที่ลิงค์นี้ www.watthummuangna.com/home/community/index.php/topic,558.0.html สำหรับวัตถุมงคลต่างๆที่มีการให้ร่วมบุญในโครงการต่างๆอันมีจุดประสงค์เพื่อสบทบทุนในงานบุญของทางวัดจะมีการแจ้งบอกบุญประกาศผ่านเว็บวัดและเพจวัดเท่านั้น

สำหรับสถานธรรมและเครือข่ายบุญของวัดถ้ำเมืองนะ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ วัดพุทธพรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ) ปัจจุบันนี้มีเพียง 7 แห่งเท่านั้นคือ วัดป่าธาราภิรมย์, สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญสันกำแพง, สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญสันป่าตอง, สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญเชียงดาว, สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญท่าด้วง, สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.พาน จ.เชียงราย และ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญขอนแก่น สถานธรรมอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น กับ วัดถ้ำเมืองนะ และหลวงตาม้า

ทั้งนี้บัญชีธนาคารที่เป็นการร่วมบุญโดยตรงกับทางวัดถ้ำเมืองนะและหลวงตาม้านั้น จะมีเพียง 3 บัญชีนี้เท่านั้น ที่เป็นเป็นการทำบุญเข้า “กองทุนพุทธพรหมปัญโญ” โดยตรง นอกเหนือจากบัญชีเฉพาะกิจในโครงการงานบุญของทางวัดที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน www.watthummuangna.com หรือหนังสือของทางวัด เท่านั้น

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่
หมายเลขบัญชี : 383-223925-8

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา ตลาดแม่มาลัย
หมายเลขบัญชี : 458-063261-2

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา แม่ริม
หมายเลขบัญชี : 853-210731-8

การร่วมบุญในบัญชีอื่นใดหรือช่องทางๆใดนอกเหนือจากสามบัญชีนี้ หรือ กับหลวงตาม้าโดยตรง หรือ บัญชีเฉพาะกิจในโครงการงานบุญของทางวัดที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่าน www.watthummuangna.com หรือหนังสือของทางวัด นั้น นอกเหนือจากช่องทางเหล่านี้แล้ว ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับทางวัดหรือหลวงตา หากท่านพบเห็นการแอบอ้างชื่อวัดถ้ำเมืองนะ และหลวงตาม้าในการบอกบุญต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บบอร์ดวัดถ้ำเมืองนะหรือเพจวัดนั้น ขอให้ทุกท่านแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ เบอร์ 0817315303 / 081-385-3385 หรือ email: pekxiu@hotmail.com / amn_u_n_a@hotmail.com ได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความปรารถนาดี

วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ้ำเมืองนะ
www.watthummuangna.com
www.facebook.com/watputtaprompanyo
15  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 08:34:19 AM
กราบนมัสการค่ะ โยมชื่อพรหมพร อยู่ประเทศอังกฤษ ปรารถนาจะขอบูชาสมเด็จองค์พระประฐมและะหลวงปู่ดู่มากราบใหว้บูชา และสร้อยประคำเพื่อไว้สวดมนต์ เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว แต่ด้วยเห็นว่าทางเพสแจกพระเป็นธรรมทาน โยมจึงอยากขอบูชานำมาแจกเป็นธรรมทานเท่าอายุของโยม โยมอายุ 37 ย่าง38 เพื่ออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับบิดามารดาและผู้มีพระคุณทุกๆท่าน แต่อยากทราบว่าหากว่าโยมปรารถนาจะร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยโยมจงส่งปัจจัยไปทางใหนค่ะ ขอหลวงตาม้าโปรดเมตตาลูกมีจิตศัทธาจะสร้างบุญไม่ปรารถนาที่นำไปจำหน่ายแต่ประการใด หากลูกมีบุญบารมีจริงขอให้ได้ทำความดีสร้างบุญบารมีด้วยเทอญ สาธุค่ะ

Mrs. Promporn Moore.        
16 Ferrers. Crescent.        
Duffield   Belper. DE56 4 DH.
UK. England.

นี่คือที่อยู่ของโยมค่ะ
16  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: บัญชีร่วมบุญกับหลวงตาม้า "กองทุนพุทธพรหมปัญโญ" เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 06:13:43 AM
สาธุ
17  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 02:00:10 AM
15 มี.ค. 57 หลวงตาม้าหายจากอาการอาพาธแล้ว

ข่าวมงคล.. หลวงตาม้าท่านได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามทางคณะแพทย์ แนะนำให้ท่านงดรับกิจนิมนต์ไปอีกระยะหนึง เพื่อให้ท่านได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ จึงงดกิจนิมนต์ต่างๆในช่วงนี้ และงดรับแขกไปก่อน เพื่อให้หลวงตาท่านได้พักฟื้นพักผ่อนถนอมธาตุขันธ์ให้ดีขึ้น ใครคิดถึงท่านก็สามารถสวดมนต์ ปฎิบัติธรรมถวาย ให้ท่าน แทนความห่วงใย อธิษฐานให้ธาตุขันธ์ท่านดีขึ้น

อาการอาพาธของหลวงตาม้าท่านดีขึ้นเป็นปกติ ท่านฉันอาหารได้ปกติ ลุกขึ้นมาฉันอาหารและเดินได้เองปกติ อาการต่างๆโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับอย่างน่าพอใจเป็นปกติ ท่านพูดคุยสนทนาอย่างเบิกบานแจ่มใส

หลวงตาท่านฝากมาบอกว่า ขอให้ทุกๆคนเปลี่ยนจากความเป็นห่วง ความกังวล เป็นใจที่มุ่งมั่นที่จะสวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เพราะคนเราทุกคนเวลาเหลือน้อยลงทุกวัน ก่อนนอนให้หมั่นพิจารณาทบทวนดูทุกๆวันว่า วันนี้เรากำไรหรือขาดทุนในการปฎิบัติธรรมและสร้างบุญและบารมี ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปบ้าง และ ตอนนี้อาการท่านสบายดีขึ้นแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านฝากคำขอบใจและคำอวยพร มายัง ญาติธรรม ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ ทุกๆคน

วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
www.facebook.com/watputtaprompanyo

. . .

อ่านแถลงการณ์แรกย้อนหลังเกี่ยวกับอาการอาพาธของ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ฉบับเต็มได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/ctMydF

หลวงตาได้มอบหมายให้ทาง เพจของวัด (วัดพุทธพรหมปัญโญ:วัดถ้ำเมืองนะ) เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว ตามความต้องการของหลวงตา เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความกังวล และความยุ่งเหยิง คลาดเคลื่อนของข่าว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง จะประกาศในเพจวัดถ้ำเมืองนะนี้ เท่านั้น ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และกราบขออภัยต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าใจตรงกัน
www.facebook.com/watputtaprompanyo

ป.ล. ผู้ที่ปรารถนาจะให้การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหลาย หลวงตาท่านฝากขอบใจ และขอโมทนาบุญจากเจตนาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้ แต่ท่านขอไม่รับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะมีกองทุนที่ดูแลท่านในส่วนนี้อยู่แล้ว แต่หากยังมีความประสงค์ที่จะดูแล ขอให้นำเงินส่วนนี้ มาบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมบุญกันได้ในส่วนอื่นๆ ในโครงการต่างๆของวัด ผ่านทางกองทุนพุทธพรหมปัญโญแทน โดย ดูรายละเอียดบัญชีร่วมทำบุญบำรุงพระศาสนาได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/Pb823K
18  วัตถุมงคล - วัดถ้ำเมืองนะ ตำบลเมืองนะ จ.เชียงใหม่ โดยหลวงตาม้า / วัตถุมงคลที่เปิดให้บูชา จัดสร้างโดยหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ / หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รุ่น นั่งแผ่บารมี ขนาด 5 นิ้ว เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 06:01:35 PM


หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รุ่น นั่งแผ่บารมี ขนาด ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ
หลวงตาม้าจัดสร้างและอธิษฐานจิต..


เชิญร่วมบุญกระจายกำลังสืบทอดพระพุทธศาสนา
บูชา หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รุ่น นั่งแผ่บารมี ขนาด 5 นิ้ว


บุญนี้กระจายกำลัง เพื่อยังประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในด้านต่างๆ ดังนี้
(บุญใหญ่ๆ..ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้ง่ายๆ..ที่ "กองทุนพุทธพรหมปัญโญ")

-บุญร่วมสร้าง "สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ์ ปางเปิดโลก สูง 59 เมตร" (องค์ใหญ่ระดับประเทศ)
ณ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

-บุญร่วมสร้าง "หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (นั่งแผ่บารมี) หน้าตัก 9 วา" (ประมาณ 18 เมตร)
ณ วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

-บุญร่วมสร้าง วิหารจักรพรรดิ ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

-บุญร่วมหล่อ "หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ" ขนาดเท่าองค์จริง ถวายตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

-บุญสร้าง ลานภาวนา ที่พักเพื่อรับรองผู้มาปฏิบัติธรรม ทั้งที่วัดและในส่วนของสาขา

-บุญร่วมปัจจัยค่าอาหารเพื่อการดำรงค์ชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ฤาษีและผู้มาปฏิบัติธรรม

-บุญสร้างพระผงกรรมฐานแจกทั่วโลก เพื่อยกระดับจิตใจด้วยการกำพระภาวนา

-ทุนการศึกษาเด็กในหมู่บ้าน

-ค่าใช้จ่ายถ่ายทอดสด ธรรมมะผ่านเวปวัดถ้ำเมืองนะ

-บุญอื่นๆ อีกมาก ที่ยังประโยชน์แก่ศาสนา ตามที่หลวงตาม้าเห็นสมควรชอบ
ร่วมบุญบูชา หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รุ่น นั่งแผ่บารมี ขนาด 5 นิ้ว
องค์ละ 3,500 บาท โดยร่วมบุญได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

................................................

กองทุนพุทธพรหมปัญโญ

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่ ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 383-223925-8

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา ตลาดแม่มาลัย
หมายเลขบัญชี : 458-063261-2

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา แม่ริม
หมายเลขบัญชี : 853-210731-8
................................................

สำหรับญาติธรรมที่อยู่ต่างประเทศสามารถร่วมบุญบูชาได้ที่

Bank Name: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Address: 205/3-6 Moonmuang Rd., T.Sripoom, A.Muang, Chiangmai Thailand 50200
Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749
Account No.: 383 223 9258
Account Holder: Warongkot Wiriyatharo
SWIFT CODE: KASITHBK

(สามารถสอบถามค่าส่งพระกลับได้ที่ 0817315303 นะคะ..)
..............................................

เมื่อโอนปัจจัยแล้ว สามารถ Scan สลิป หรือ ระบุ เป็นยอดเงิน/ วันที่/ เวลาที่โอนเงินเข้ามา ธนาคารที่โอน (รบกวนระบุให้ครบ)
เช่น ได้โอนเงิน 1,200 บาทเมื่อวันที่ 10/05/13 เวลา 10.20 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เพื่อทางวัดจะนำยอดไปเทียบว่าปัจจัย ได้โอนเข้ามาแล้ว) (ถ้าท่านไหนโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ หรือไทยพาณิชย์
ต้องรบกวนแนบสลิปให้กับทางวัดด้วย แต่ถ้าเป็นกสิกรไทย สามารถแจ้งแต่ตัวเลขและเวลาได้)

สามารถเลือกวิธีในการแจ้งข้อมูลการโอนและที่อยู่ในการจัดส่งได้ตามวิธีต่างๆข้างล่างนี้

วิธีที่ 1 สามารถแจ้งในโพสรายละเอียด ลงในกระทู้นี้ได้เลยครับ (เฉพาะกระทู้นี้ในเว็บวัดถ้ำเมืองนะเท่านั้นครับ)
วิธีที่ 2 สามารถแจ้งผ่าน ระบบ Email ได้ที่ อีเมล์แม่ชีหนูนา amn_u_n_a@hotmail.com
วิธีที่ 3 ติดต่อผ่าน line หรือ Whats App ที่เบอร์ 0817315303 (ID line คือ 0817315303)
วิธีที่ 4 ทำการ Fax สลิปเพื่อยืนยันการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่ ได้ที่ 053-455536
วิธีที่ 5 Facebook ส่งรายละเอียดผ่านกล่องข้อความ ที่ kunjana benchasiriwan

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแจ้งสลิป และที่อยู่ให้กับทางวัด เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งวัตถุมงคล

ทางวัดสะดวกจัดส่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันที่จะทำการจัดส่ง คือ "วันพุธ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

1. แม่ชีเช่ 087-003-4884
2. แม่ชีหนูนา 081-731-5303

เวลาสะดวกที่ติดต่อได้ คือ 7:15 น. - 12:30 น. และ 16:15 น. - 17:50 น.
นอกเวลาที่ระบุไว้ รบกวนว่าอย่าโทรไป  เพราะว่าเป็นเวลาที่วัดถ้ำเมืองนะสวดมนต์
ภาพตัวอย่าง: หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รุ่น นั่งแผ่บารมี ขนาด 5 นิ้ว หลวงตาม้าจัดสร้างและอธิษฐานจิต..
19  ธรรมะเสวนา / พุทโธ อัปปมาโณ / กฎกติกาห้อง เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 05:32:38 PM
กฎกติกา

โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ ห้องนี้เป็นห้องสาธารณะที่สมาชิกทุกคนสามารถโพสได้ ทุกความคิดเห็น ทุกโพส ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บ และวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ห้ามขอบริจาคเรี่ยไรปัจจัยทุกอย่างหากตรวจพบจะทำการบล็อคและแบน User นั้นตลอดกาล ทุกท่านสามารถทำการแจกวัตถุมงคลได้ แต่ห้ามเรียกร้องขอค่าจัดส่งพัสดุทุกประเภท

สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งโพสนี้" ทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

ทีมงาน
20  ธรรมะเสวนา / เดินทางแสวงบุญ และสร้างบารมี / กฎกติกาห้อง เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 05:31:26 PM
กฎกติกา

โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ ห้องนี้เป็นห้องสาธารณะที่สมาชิกทุกคนสามารถโพสได้ ทุกความคิดเห็น ทุกโพส ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บ และวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ห้ามขอบริจาคเรี่ยไรปัจจัยทุกอย่างหากตรวจพบจะทำการบล็อคและแบน User นั้นตลอดกาล ทุกท่านสามารถทำการแจกวัตถุมงคลได้ แต่ห้ามเรียกร้องขอค่าจัดส่งพัสดุทุกประเภท

สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งโพสนี้" ทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

ทีมงาน
21  ธรรมะเสวนา / วัตถุมงคลที่ญาติธรรมจัดสรรเพื่อแจกฟรี / Re: กฎกติา และมารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ดการแจกวัตถุมงคลเพื่อการแจกฟรี ควรอ่านทุกท่าน เมื่อ: มีนาคม 12, 2014, 05:29:33 PM
กฎกติกา

โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสาธารณะที่สมาชิกทุกคนสามารถโพสได้ ทุกความคิดเห็น ทุกโพส ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการกลุ่ม และวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ห้ามขอบริจาคเรี่ยไรปัจจัยทุกอย่างหากตรวจพบจะทำการบล็อคและแบน User นั้นตลอดกาล ทุกท่านสามารถทำการแจกวัตถุมงคลได้ แต่ห้ามเรียกร้องขอค่าจัดส่งพัสดุทุกประเภท

สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งโพสนี้" ทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

ทีมงาน
22  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / วัดถ้ำเมืองนะ / Re: เกี่ยวกับวัดถ้ำเมืองนะ (วัดพุทธพรหมปัญโญ) แผนที่ไปวัด เมื่อ: มีนาคม 11, 2014, 09:21:47 PM
สาธุ
23  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 01:20:50 AM
อาการอาพาธของหลวงตาม้า 7 มีนาคม 2557

บ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2557 อาการอาพาธของหลวงตาม้าท่านดีขึ้นเป็นอย่างมาก ท่านอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์หมอ และคณะแพทย์ อยู่ที่โรงพยาบาล โดยอาการป่วยของหลวงตา ตามที่แพทย์วินิจฉัย คือ “ร่างกายอ่อนเพลีย” เนื่องจากการใช้ร่างกายเกินกำลัง ตรากตรำเป็นการสะสม ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทางคณะแพทย์ ได้ลงความเห็นว่า จะเป็นการดีที่สุดต่อการหายป่วยของหลวงตา หากหลวงตาได้พักผ่อน พักฟื้นอย่างเต็มที่ ทางโรงพยาบาล อาจารย์หมอ และคณะแพทย์ จึงสั่งให้ตอนนี้ "งดหลวงตารับแขกโดยเด็ดขาด" และ "งดเยี่ยมหลวงตาในทุกกรณี" เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการพักฟื้นของท่าน

เพื่อให้หลวงตาม้าท่านได้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเต็มที่ ทางวัดจึงขอ งดกิจกรรมและการถ่ายทอดสด การตอบปัญหาธรรมของหลวงตาม้า เดือนนี้และเดือนหน้า และงดไปจนกว่าทางอาจารย์หมอและคณะแพทย์เห็นว่าท่านได้พักฟื้นเต็มที่แล้ว และจนกว่าท่านจะพักผ่อนร่างกายจนพร้อมอีกครั้ง ส่วนการถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์จากทางวัดวันละ 4 เวลา มีตามปกติทาง www.watthummuangna.com

หลวงตาได้มอบหมายให้ทาง เพจวัด โดย Admin เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว ตามความต้องการของหลวงตา เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความกังวล และความยุ่งเหยิง คลาดเคลื่อนของข่าว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง จะประกาศในเพจวัดถ้ำเมืองนะนี้ เท่านั้น

หลวงตาท่านฝากมาบอกว่า ขอให้ทุกๆคนเปลี่ยนจากความเป็นห่วง ความกังวล เป็นใจที่มุ่งมั่นที่จะสวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เพราะคนเราทุกคนเวลาเหลือน้อยลงทุกวัน ก่อนนอนให้หมั่นพิจารณาทบทวนดูทุกๆวันว่า วันนี้เรากำไรหรือขาดทุนในการปฎิบัติธรรมและสร้างบุญและบารมี และต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปบ้าง

อ่านแถลงการณ์จาก พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ฉบับเต็มได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/ctMydF

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าใจตรงกัน
facebook.com/watputtaprompanyo
24  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 01:20:26 AM
บ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2557 ตอนนี้อาการอาพาธของหลวงตาม้าท่านดีขึ้นมากแล้ว ท่านอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์หมอ และคณะแพทย์ อยู่ที่โรงพยาบาล โดยอาการป่วยของหลวงตา ตามที่แพทย์วินิจฉัย คือ “ร่างกายอ่อนเพลีย” เนื่องจากการใช้ร่างกายเกินกำลัง ตรากตรำเป็นการสะสม ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทางคณะแพทย์ ได้ลงความเห็นว่า จะเป็นการดีที่สุดต่อการหายป่วยของหลวงตา หากหลวงตาได้พักผ่อน พักฟื้นอย่างเต็มที่ ทางโรงพยาบาล อาจารย์หมอ และคณะแพทย์ จึงสั่ง "งดเยี่ยมท่านในทุกกรณี" และเพื่อให้หลวงตาม้าท่านได้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเต็มที่ ทางวัดจึงขอ งดกิจกรรมและการถ่ายทอดสด การตอบปัญหาธรรมของหลวงตาม้า จนกว่าทางอาจารย์หมอและคณะแพทย์เห็นว่าท่านได้พักฟื้นเต็มที่แล้ว และจนกว่าท่านจะพักผ่อนร่างกายจนพร้อมอีกครั้ง ส่วนการถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์จากทางวัดวันละ 4 เวลา มีตามปกติทาง www.watthummuangna.com

หลวงตาได้มอบหมายให้ทาง เพจวัด โดย Admin เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความกังวล และความยุ่งเหยิง คลาดเคลื่อนของข่าว ตามความต้องการของหลวงตา เพราะมีการแชร์ต่อๆกันบอกต่อๆกันไปเพราะความเป็นห่วงจนข่าวคลาดเคลื่อน และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง จะประกาศในเพจวัดถ้ำเมืองนะนี้ โดย Admin แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทาง Admin ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และกราบขออภัยต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้ โดย หลวงตาท่านฝากมาบอกว่า ขอให้ทุกๆคนเปลี่ยนจากความเป็นห่วง ความกังวล เป็นใจที่มุ่งมั่นที่จะสวดมนต์ ภาวนา ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เพราะคนเราทุกคนเวลาเหลือน้อยลงทุกวัน ก่อนนอนให้หมั่นพิจารณาทบทวนดูทุกๆวันว่า วันนี้เรากำไรหรือขาดทุนในการปฎิบัติธรรมและสร้างบุญและบารมี และต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปบ้าง

อ่านแถลงการณ์จาก พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ฉบับเต็มได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/ctMydF

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าใจตรงกัน
facebook.com/watputtaprompanyo

ป.ล. ผู้ที่ปรารถนาจะให้การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหลาย หลวงตาท่านฝากขอบใจ และขอโมทนาบุญจากเจตนาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้ แต่ท่านขอไม่รับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะมีกองทุนที่ดูแลท่านในส่วนนี้อยู่แล้ว แต่หากยังมีความประสงค์ที่จะดูแล ขอให้นำเงินส่วนนี้ มาบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมบุญกันได้ในส่วนอื่นๆ ในโครงการต่างๆของวัด ผ่านทางกองทุนพุทธพรหมปัญโญแทน โดย ดูรายละเอียดบัญชีร่วมทำบุญบำรุงพระศาสนาได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/Pb823K
25  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ เมื่อ: มีนาคม 08, 2014, 01:19:53 AM
แถลงการณ์จาก พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เนื่องจาก อาการป่วย ของหลวงตาม้า ที่เกิดขึ้น ทำให้หลาย ๆ ฝ่ายเกิดความเป็นห่วง และมีการกระจายข้อความ หรือส่งข่าว ให้เหล่าศิษยานุศิษย์ ที่นับถือหลวงตาทั้งหลายได้ทราบกัน หลาย ๆ คนอาจตื่นตระหนก เป็นห่วง และมีความกังวลใจ จนทำให้การกระจายข่าวเกิดความคลาดเคลื่อน ทาง Admin ได้รับมอบหมายจากทางหลวงตา ให้ช่วยแถลงข่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน และได้รับทราบความเคลื่อนไหวตามความเป็นจริง โดยหลวงตาจะมอบหมายให้ทาง Admin เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

เนื้อความมีดังนี้

1. ขณะนี้หลวงตาม้า ได้เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากทีมแพทย์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากว่า มีหลายฝ่าย มีน้ำใจจะให้การดูแลเรื่องรักษาค่าพยาบาล แต่หลวงตาเห็นว่า เงินที่จะนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวหลวงตานั้น สามารถนำไปบำรุงพุทธศาสนาในส่วนอื่นที่มีความจำเป็นได้มากกว่า และทางหลวงตาเอง ก็มีกองทุนส่วนตัว ที่ได้เตรียมไว้สำหรับเรื่องค่ารักษาพยาบาลเอาไว้แล้ว จึงขอเรียนท่านผู้ที่ปรารถนาจะให้การดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหลาย ได้ทราบว่า หลวงตาท่านฝากขอบใจ และขอโมทนาบุญจากเจตนาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้ ขอไม่รับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่หากยังมีความประสงค์ที่จะดูแล ขอให้นำเงินส่วนนี้ มาบำรุงพุทธศาสนา และร่วมบุญกันได้ในส่วนอื่น โดยท่านจะได้ทราบจากทางทีมงานของหลวงตาว่า จะมีการทำบุญอะไร ในช่วงใดบ้าง

2. อาการป่วยของหลวงตา ตามที่แพทย์วินิจฉัย คือ “ร่างกายอ่อนเพลีย” เนื่องจากการใช้ร่างกายเกินกำลัง ตรากตรำเป็นการสะสม ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทางแพทย์ ได้ลงความเห็นว่า จะเป็นการดีที่สุดต่อการหายป่วยของหลวงตา หากหลวงตาได้พักผ่อน พักฟื้นอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเดินเหิร ควรจะพักผ่อนนอนหลับให้มาก ๆ ในที่นี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่มีความประสงค์จะเข้ากราบ เพื่อเยี่ยมอาการป่วยว่า ขอความร่วมมือ ให้หลวงตาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อการฟื้นตัวของสุขภาพของหลวงตา โดยการไม่เข้าพบ หรือเยี่ยม ซึ่งทางหลวงตา ได้ฝากข้อความให้ทาง Adminช่วยถ่ายทอดคำพูดของหลวงตาว่า “หลวงตาขอขอบใจ สำหรับทุกความเป็นห่วงที่มีมาให้ รวมถึงน้ำใจในรูปแบบต่าง ๆ ขอโมทนาบุญนะ... หากหยุดได้ ก็จะหยุดโรค ให้ตัวเองไม่ต้องป่วย เพื่อที่จะได้ออกไปช่วยงานทุก ๆ คนอย่างที่เคยทำมา.. และหากเลือกได้ ก็จะเลือกให้ทุกคนเข้ามาหา มาเยี่ยม มาพูดคุย เหมือนตอนที่ยังไม่ป่วย... แต่นี่ ร่างกายมันต้องพัก คุณหมอก็แนะนำว่าให้รีบพัก... หลวงตาคิดว่า ก็ดีเหมือนกัน พักจริง ๆ จัง ๆ จะได้หายไว ๆ กลับไปทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเหมือนเดิม หากอยากให้กลับไปเร็ว ๆ ก็ขอเวลาหลวงตาพักซักหน่อย จะรีบหาย จะรีบไปเจอทุกคน”

3. และท่านยังฝากบอกมาอีกว่า “การบอกกล่าว เล่าความคือเรื่องดี แต่ถ้าบอกเรื่องไม่ดี แล้วทำให้คนเป็นทุกข์เป็นกังวล มันไม่ใช่เรื่องดี ดังนั้น อย่าให้การเจ็บป่วยครั้งนี้ เป็นเหตุของความวุ่นวายใจที่ต้องขยายวงกว้าง คนรู้มาก ก็ใจวุ่นวายกันหลายคน สติขาดก็หลายคน ลืมทำกิจที่ตั้งสัจจะอีกไม่รู้เท่าไหร่ เพราะมัวแต่อยากรู้ หรือเป็นห่วงก็แล้วแต่... ไม่อยากให้ข่าวการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ต้องมาทำให้การสร้างบารมีบุญต้องโดนบั่นทอน อยากให้ทุกคนกลับมาตั้งใจ ทำกิจประจำวันอย่างที่เคยตั้งสัจจะเอาไว้ หากเป็นห่วง ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมตามที่หลวงตาเคยพร่ำสอน หากอยากให้หลวงตาหายป่วย ก็อย่าลืมหน้าที่หลัก คือการสะสมบารมีบุญ อย่าละเลยที่จะอธิษฐาน ภาวนา ขอให้เปลี่ยนจากความเป็นห่วง ความกังวล ความตื่นตระหนก เป็นใจที่มุ่งมั่นที่จะสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมให้หนักกว่าเก่า เพื่อเพิ่มกำลังอานุภาพบารมีบุญให้แก่กัน ขอขอบใจทุกน้ำใจ ที่หยิบยื่นมาให้ ขอขอบใจในความเป็นห่วง และขอบใจสำหรับความร่วมมือของลูกศิษย์ทุกคน

ทาง Admin จึงต้องขออนุญาต จำกัดเรื่องการแชร์ข้อความ เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความกังวล และความยุ่งเหยิง ตามความต้องการของหลวงตา
และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง จะประกาศโดย Admin แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทาง Admin ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และกราบขออภัยต่อทุกท่านมา ณ. ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าใจตรงกัน

วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
facebook.com/watputtaprompanyo
26  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ เมื่อ: มีนาคม 07, 2014, 08:49:05 PM


ขอเชิญรวมใจกันสวดมนต์ให้หลวงตาหายอาพาธ

ขอเชิญญาติธรรมลูกหลานหลวงปู่ดู่หลวงตาม้าทุกท่านทั้งหมดทุกคนที่ได้อ่านข้อความนี้ จงแชร์ข้อความนี้ต่อๆ กันไป ให้ได้มากที่สุด

รวมใจกันสวดมนต์อธิษฐานจิตอุทิศกำลังบุญน้อมส่งไปให้ครูบาอาจารย์ หลวงตาม้า ให้อาการอาพาธของท่านดีขึ้น เย็นวันนี้วันที่ 7 มีนาคม 2557 ท่านยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาล อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด มาเป็นวันที่ 5 แล้ว อาการท่านดีขึ้นจากวันแรกที่มาในระดับหนึง โดยขณะนี้อาการท่านทรงตัว ทั้งนี้ทางคณะแพทย์ ได้ลงความเห็นว่า จะเป็นการดีที่สุด หากหลวงตาได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ ทางโรงพยาบาล อาจารย์หมอ และคณะแพทย์ จึงสั่งให้ตอนนี้ "งดหลวงตารับแขกโดยเด็ดขาด" และ "งดเยี่ยมหลวงตาในทุกกรณี" เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการพักฟื้นของท่าน

ให้ทุกท่านพากันรวมใจ ตั้งสัจจะอธิษฐาน สวดคาถาจักรพรรดิ ทุกวัน จำนวนตามที่เราจะสะดวกได้ในแต่ละวัน เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อรวมกำลังจักรพรรดิ ให้เป็นกำลังใหญ่เป็นกำลังบุญของเราทุกๆ รูปนาม น้อมใจรวมกันทุกคนคนละมากคนละน้อย รวมกันก็จะได้เป็นล้านจบ เมื่อเรารวมใจกัน

จงน้อมจิตส่งไป ณ จุดเดียวกัน นั่นคือหลวงตาม้า วิริยธโร (มองที่รูปหลวงตา) กำหนดไปว่า ขอให้บุญที่พึ่งได้นี้ ส่งผลปรับธาตุขันธ์หลวงตาม้า ให้สมดุลย์เป็นปกติโดยฉับพลันทันใด สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปนาม...

คาถาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ทั้งนี้ การถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์จากทางวัดจะมีวันละ 4 เวลา ทาง www.watthummuangna.com ที่ทุกท่านสามารถมาร่วมสวดมนต์ได้เช่นกัน

อ่านแถลงการณ์อาการอาพาธของ พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ฉบับ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ฉบับเต็มได้ที่ ลิงค์นี้ http://goo.gl/ctMydF

หลวงตาได้มอบหมายให้ทาง เพจวัด โดย Admin เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว ตามความต้องการของหลวงตา เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความกังวล และความยุ่งเหยิง คลาดเคลื่อนของข่าว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตาที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง จะประกาศในเพจวัดถ้ำเมืองนะนี้ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าใจตรงกัน

วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ www.watthummuangna.com / www.facebook.com/watputtaprompanyo
27  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 07:01:06 PM
ลูกขอรับสัก5ชุดค่ะแล้วแต่ทางวัดจะกรุณาจัดให้ค่ะ

นางธนัชพร เบ็ญจมินทร์ เลขที่4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญ89/1 แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กมชทม.10700
28  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 02:12:09 PM
ขอรับพระผงจักรพรรดิและหนังสือสวดมนต์

สาวิตรา ศักดิ์สน 60/24 ถ ธรรมวิธี.
ซ. ธรรมวิธี3 ต ปากน้ำโพ อ เมือง จ นครสวรรค์ 60000
29  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2014, 10:09:27 PM
หลวงพ่อท่านอาพาธฝากขอพระผง+หนังสือสวดมนต์
นำไปปฎิบัติ

จัดส่ง

พระโชตโก วัดโพธิ์ศรีสะอาด หมู่5 บ้านโพนงอย
ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ สุรินทร์ 32120

อนุโมทนาสาธุๆ
30  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / Luangtamalives / Re: ลิ้งค์สำหรับวางในช่องstream เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 02:20:36 AM
ขอบคุณค่ะพี่ สาธุ โหลดในdaroon ไม่ติดvplayerก็ไม่ติด หนูจะลองรีสตาทใหม่ดู

จะมีสัญญาณเฉพาะช่วงเวลาที่มีการปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับสาธุ
31  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / Re: 12 ก.พ. หล่อหลวงปู่ดู่นั่ง 200 องค์ ณ โรงหล่อพรสันติ เนินมะกอก จ.นครสวรรค์ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 01:51:32 AM

ดูพิกัดโรงหล่อมุมมองแบบภาพถนน 360 องศา ผ่าน Google Map Street View
คลิ๊ก http://goo.gl/maps/oooL0
32  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / Luangtamalives / Re: ลิ้งค์สำหรับวางในช่องstream เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 10:19:51 PM
mms://radio.thaidhost.com/me2broadcast (ภาพและเสียง)
mms://radio.thaidhost.com/wat (เสียงอย่างเดียว)
33  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / 12 ก.พ. หล่อหลวงปู่ดู่นั่ง 200 องค์ ณ โรงหล่อพรสันติ เนินมะกอก จ.นครสวรรค์ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 09:25:31 PM


วันพุธที่ 12 ก.พ. 2557 เชิญร่วมงานหล่อหลวงปู่ดู่นั่ง 200 องค์
ณ โรงหล่อพรสันติ เนินมะกอก จ.นครสวรรค์ เวลาบ่ายโมง 13.00 น.

มีหลายท่านเริ่มสอบถามว่า เมื่อหล่อเรียบร้อยแล้ว สามารถบูชา มาไว้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบูชาเพื่อถวายวัด มอบให้บุคคลอันเป็นที่รัก ได้หรือไม่

ทางวัดเปิดให้จอง
หลวงปู่ดู่นั่ง หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 200 องค์
ร่วมบูชา องค์ละ 3,500 บาท เพื่อนำปัจจัยเข้ากองทุนพุทธพรหมปัญโญ เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

รายละเอียดคราวๆ ของ "กองทุนพุทธพรหมปัญโญ"

เป็นกองทุนที่หลวงตาม้า ตั้งขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชญ์ ไม่ว่า จะเป็น
- สร้างวิหารจักรพรรดิ์
- สร้างพระจักรพรรดิ์เปิดโลกยืนองค์ใหญ่ สูง 59 เมตร ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
- สร้างหลวงปู่ดู่ นั่งองค์ใหญ่ ที่ วัดอนุมัติวงศ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
- สร้างถาวรวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นลานภาวนา อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ที่วัดถ้ำเมืองนะ
- ร่วมปัจจัยค่าอาหารเพื่อการดำรงค์ชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ฤาษีและผู้มาปฏิบัติธรรม
- สร้างพระแจกทั่วโลก
- ทุนการศึกษาเด็กในหมู่บ้าน
- ค่าใช้จ่ายถ่ายทอดสด ธรรมมะผ่านเวปวัดถ้ำเมืองนะ
- บุญอื่นๆ อีกมาก ที่ยังประโยชน์แก่ศาสนา ตามที่หลวงตาม้าเห็นสมควรชอบ

 
สามารถจองกันได้แล้วนะคะ มีเพียง 200 องค์ เท่านั้น นะคะ  (ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยค่ะ)

ติดต่อสอบถามเพิ่ม 0817315303ดูแผนที่และพิกัดไปโรงหล่อพรสันติได้ที่
คลิ๊ก http://goo.gl/maps/FKudq
(เข้าทางวัดสระนางสรงเลยตำบลเนินมะกอกไปนิดนึงเป็นตำบลนิคมเขาบ่อแก้วดูพิกัดตามแผนที่)
โรงหล่อพรสันติ Tambon Nikhom Khao Bo Kaeo, Chang Wat Nakhon Sawan 60130
พิกัด 15.467589,100.249403


หลวงตาม้า (พระอาจารย์ วรงคต วิริยะธโร)
เป็นประธานสงฆ์ในงานหล่อครั้งนี้


สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมติดต่อ

1. แม่ชีเช่ 087-003-4884
2. แม่ชีหนูนา 081-731-5303

ท่านใดที่เดินทางมาร่วมบุญในวันงานไม่ได้แต่มีความประสงค์ต้องการที่จะ
ร่วมปัจจัยในครั้งนี้กับหลวงตาม้า สามารถทำบุญเข้ากองทุนพุทธพรหมปัญโญได้ที่

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่
หมายเลขบัญชี : 383 223 9258
34  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 01:39:00 AM
ญาติธรรมฝากมาขอรับพระ


ขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับ
ลูกขอพระผงจกรพรรติและหลวงปู่ทวดมาไว้บูชาด้วยครับ

นาย วิชัย สุหรา 29/1 ม.9 บ้านหนองเสาเล้า
ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 สาธุครับ

35  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / Re: 15 ก.พ. 57 งานหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก 49 นิ้ว ณ ถ้ำใหญ่ วัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 27, 2014, 07:59:40 PM
สาธุอนุโมทนากับ สาธุชนที่ร่วมบุญครับ
ขอเรียนถาม ถ้าจะร่วมบุญหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก49นิ้ว วันที่ 15 กพ.นี้ มีบัญชีอื่นๆนอกจากกสิกร ไหมครับ

ถ้าธนาคารอื่น ช่องทางการร่วมบุญกับกองทุนพุทธพรหมปัญโญ ได้อีก 2 ช่องทาง

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา ตลาดแม่มาลัย
หมายเลขบัญชี : 458-063261-2

ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา แม่ริม
หมายเลขบัญชี : 853-210731-8

อนุโมทนาสาธุ
36  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / 15 ก.พ. 57 งานหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก 49 นิ้ว ณ ถ้ำใหญ่ วัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 04:48:42 AM
37  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / 15 ก.พ. 57 งานหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก 49 นิ้ว ณ ถ้ำใหญ่ วัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 02:49:41 AM


อานิสงค์การสร้างพระพุทธรูป

ในวัฏฏังคุลีชาดก กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ถวายนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่า “บุรุษสตรีผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากร กระทำรูปเปรียบจำลองพระพุทธองค์ ขึ้นไว้ จะได้ประมาณอานิสงส์เช่นไรพระพุทธเจ้าข้า”

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
3. เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
4. เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
5. จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
9. พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

คำสอนของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
เกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

"พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา หลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนะนำว่าควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือทิศใต้ เพราะจะทำให้สตางค์ไม่เหลือใช้

ส่วนอานิสงส์การสร้างแท่นพระนั้น ก็มีอานิสงส์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างที่นางวิสาขาหรือพระสิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติ อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก จะเกื้อหนุนให้รวย วาสนาบารมีสูง การสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงน่ะ จะทำให้ฐานะของเราดีขึ้น

ครั้งหนึ่งมีญาติโยมถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการชำระหนี้สงฆ์ว่าถ้าหากนับรวมหลาย ๆ ชาติเราไม่รู้ว่าเคยล่วงเกินของสงฆ์มามากน้อยเท่าไหร่ จะทำอย่างไรจึงจะชำระหนี้สงฆ์ได้หมด หลวงพ่อท่านกำหนดสมาธิจิตถามพระพุทธเจ้า ก็ปรากฏนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาตอบคำถามท่านว่า "ถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก" พระหน้าตัก ๔ ศอก ถือว่าเป็นพระประธานมาตรฐาน ท่านบอกว่า "พระพุทธรูปนี่ไม่มีใครตีราคาได้ ใช้ในการชำระหนี้สงฆ์ หนี้สงฆ์ที่แล้ว ๆ มา ถือเป็นการหมดกันไป" เมื่อถามว่าการสร้างพระองค์หนึ่งชำระหนี้สงฆ์ได้คนเดียวหรือกี่คน ท่านก็บอกว่า "ถ้าไม่ปิดทองได้คนเดียว ถ้าปิดทองครบถ้วนได้ทั้งคณะ" คำว่า "คณะ" หมายความว่าบุคคลหลายคนก็ได้ ตัดบาปเก่าชำระหนี้สงฆ์เก่า ๆ ได้หมด แต่ถ้าสร้างหนี้ใหม่ต่อก็เป็นหนี้ใหม่เหมือนกันนะ เวลาถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย อย่างน้อยควรมีพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วขึ้นไป ผู้ที่อนุโมทนารับบุญรับกุศลจะมีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหมเขาแบ่งฐานะกันตามความสว่างของร่างกาย ไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งตัว ถ้ามีผ้าจีวรด้วย ผู้อนุโมทนาจะมีเครื่องประดับสวยงามกว่าเดิม ถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกายจะดีกว่าเก่า

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป นำมาจากหนังสือ "หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑" โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ธัมมวิโมกข์

หลวงพ่อตอบ:

1) สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์........(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)....

2) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......

3) ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน (หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)......

4) การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา).......

5) การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออก
มาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
38  งานบุญใหญ่ - วัดถ้ำเมืองนะ / งานบุญใหญ่ต่างๆของวัดถ้ำเมืองนะ / 15 ก.พ. 57 งานหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก 49 นิ้ว ณ ถ้ำใหญ่ วัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 02:49:19 AM


ขอเชิญญาติธรรมทั้งหลายมาร่วมงานหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก 49 นิ้ว
ในวันที่ 15 กุมภาพัน 2557 ณ ถ้ำใหญ่ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
เพื่อประดิษฐานไว้ เป็นมรดกทางศาสนาสืบไป และมาร่วมกันอุทิศบุญกุศล..
เนื่องด้วยหลวงตาม้า ท่านได้แลเห็นว่าขณะนี้บ้านเมืองและคนในประเทศไทยเกิดความแตกแยก หลวงตาม้าท่านจึงได้มีความประสงค์
ที่จะจัดหล่อพระ ในช่วงเทศกาลแห่งความรักที่กระแสคนส่วนใหญ่ในโลกได้ยึดถือกัน เพื่อเป็นช่วงเวลาที่จะระลึกถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ทางวัดโดยหลวงตาท่าน จึงได้จัดให้มีการหล่อพระขึ้นในโอกาสนี้ เพื่อร่วมกระแสอุทิศบุญให้มนุษย์ทั่วโลก และชาวไทยทั้งปวง ให้ได้เกิดกระแสพลังงาน
ความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงสัตว์โลกทั้งหลายด้วย และร่วมกันอุทิศบุญกุศลแห่งการหล่อพระนี้ให้แก่ประเทศไทยของเรา..
วันดี ฤกษ์มงคล ใน วันที่ 15 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญญาติธรรมทั้งหลายร่วมหล่อพระพุทธศรีอริยเมตไตรย หน้าตัก
ขนาด 49 นิ้ว เพื่อเป็นมงคลให้แก่ชาวโลกและคนไทยทุกคน
ท่านหลวงตาม้า (พระอาจารย์ วรงคต วิริยะธโร) เป็นประธานสงฆ์ในงานหล่อ
ขอเชิญลูกหลานมาร่วมงานมหาบุญมหากุศลครั้งใหญ่นี้ ร่วมกันสร้างบุญกุศลกันในวันงาน และ
อนุโมทนาบุญร่วมกัน ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ท่านใดที่เดินทางมาร่วมบุญในวันงานไม่ได้แต่มีความประสงค์ต้องการที่จะ
ร่วมปัจจัยในครั้งนี้กับหลวงตาม้า สามารถทำบุญเข้ากองทุนพุทธพรหมปัญโญได้ที่


ชื่อบัญชี : พระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า)
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขามูลเมือง จ.เชียงใหม่
หมายเลขบัญชี : 383 223 9258


ท่านสามารถรับชมสารคดีเกี่ยวกับวัดถ้ำเมืองนะได้ที่
http://youtu.be/Bh6HdoefqMI?hd=1


สอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมติดต่อ

1. แม่ชีเช่ 087-003-4884
2. แม่ชีหนูนา 081-731-5303

สามารถส่งแผ่นทองเหลือง ทองคำ
ชนวนโลหะต่างๆ มาร่วมหล่อได้ที่

 
(แผ่นทองหล่อพระ)
วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ)
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
39  ธรรมะเสวนา / เดินทางแสวงบุญ และสร้างบารมี / Re: จากสิงคโปร์ อยากจะไปเที่ยววัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 11, 2014, 02:47:49 PM
Hello

Thank you very much for your reply.

I would like to practice dharma and stay at the temple for about 2 to 3 days. May I know if this is possible? If yes, how much should I donate for housing and meals?

I intend to visit Chiang Mai between 29 Jan to 3 or 4 Feb, and will wish to stay 2 to 3 days at Wat Thum Muang Na.

Looking forward to hear from you. Thank you.

You are always welcome to come and practice dharma, we have 4 big sessions a day that you are free to join.

2 meals per day before noon are free and housings are free but there are also convenient stores around the temple so you don't have to worry about food, you are welcome to come anytime of the year, when you arrive just contact the housing office in the temple and they will give you details for you to choose where you would like to stay, you can choose to stay in an apartment or in a cave, we also rent out sleeping equipment for you to use for free. In conclusion everything is free, donation is up to you as well as the amount, there is a donation box in the temple where you can choose to donate.

please contact 081-731-5303 or 085-3853385 for any further information when you are in Thailand.
40  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 09:01:23 PM
รวบรวมรายชื่อญาติธรรมที่ฝากขอมาทางเพจวัด สาธุ สาธุ สาธุ

.....................
ขอรับแจก พระ ผง จักรพรรดิค่ะอนุโมทนามิ ชนิสา ฉิมสุวรรณ์ เลขที่2
อาคารพรีเมียร์เพลสซ ซ.พรีเมียร์2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250สาธุค่ะ
.....................
อนุโมทนาสาธุ...ครับ กิตติ จูบังท่า
53/2396 ซอย 8/4 หม่2 พฤกษา 20 ซ.ลำลูกกา 11/14 ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลพลูกกา
จ. ปทุมธานี 12130
.....................
นายบัญฑิต เดชพัฒนะกิจ
1699/132 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
ขอ3 ชุด ขอบคุณครับ
.....................
ด.ช.ภัณณวัจน์ จรรยา
392ม.2ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 สาธุ
.....................
33/4 ม. 2 บ.สยามแวร์ ต.โคกแย้ อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230 นายถาวร เพ็ชรากูล
.....................
นาย นิ่ว มีหวัน 20/1 ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด
จ. ตาก 63110 ขออนุโมทนาสาธุครับ
.....................
Thanasith Jirapapimonwat
The Ohana Sathorn,Room 404
359/1 , Krungthon Soi6,Krungthon Road,Banglumpoolang,Klongsarn 10600.
ขอ 5 ชุดครับ อนุโมทนาครับ
089-6946437
.....................
40/3ม.5ต.กะทู้อ.กะทู้จ.ภูเก็ต83120
ดำรงฤทธิ์ จันทร์ทอง
.....................
 ขอ ผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิคะ
วัลลี จันทรางกูล 25/ 1 ม. 12 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
.....................
ธัญชนก มีธรรม 152/6
ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
.....................
อนุโมทนาบุญด้วยคะ สุกัลยา วัชรกร 292
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
.....................
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
คุณ จินตนา หาญปรี 8/119 ม.3 ซ.12 หมู่บ้านสิรารมย์2
ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
.....................
ขออนุโมทนาสาธุค่ะ พิมชนก ปั๋นแก้ว 152/6
ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
.....................
ขออนุโมทนาสาธุ
ศุจิณ รูปสูง 10/9 หมู่ 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
.....................
นายสมพจน์ พฤฒิกัลป์
228/5 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
.....................
ศรัณรัตน์ ชมบุญ 59/113ม.บ้านสุชา ถนนตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 สาธุ ๆ ๆ ค่ะ
.....................
ฐิตาภา แซ่จึ่ง
เลขที่ 202 ซ. อรรถกวี 2 ถ.พระราม 4 เขตตลองเตย กทม. 10110 ค่ะ
(รบกวนขอพระผง+บทสวดค่ะ)
.....................
ธัญลักษณ์ ชิ้นศิริ
2080/225 หมู่บ้านเปรมฤทัยแบริ่ง
หมู่1 ซอยสุขุมวิท107 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10270
ขอบคุณค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
.....................
นาย นรเสฎฐ์ เดชะเทศ
1184/3-4ถ.ศรีชำนิ ต.บางพุทรา
อ.เมืองจ.สิงห์บุรี16000 ขออนุโมทนาสาธุครับ
.....................
นางสิริภา วาณิชเสนี
88 ซอยสายลม
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม.10400
.....................
ปริชญา ดิฐวณิช 3/2 มหาราช 10. ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
81000
ขออนุโมทนา. สาธุ !!!
.....................
พ่อ บัวเรียน ศักดิ์สิงห์
135หมู่1 ต.โคกสะอาด
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 สาธุๆๆๆๆ
.....................
พรชนิตว์ สิทธิเดช
194 ม.3 ต.สบเตี๊ยะ
อ.จอมทอง จ เชียงใหม่
50160 คะ
สาธุเจ้าคะ
.....................
ชุมพร บำเพ็ญ บจก.ชุมพรฟอร์ไลฟ์. 323/11 ม8
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.0นครราชสีมา 30110 ขอ 9องค์แจกพนักงาน
.....................
เครือวัลย์ ดาริการ์นนท์ 313 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี)
แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.10310
.....................
นางสาวสุวรรณี เพ็งปอภาร 2/2 เอื้ออมรสุขคอนโด ห้อง114 ซ.31อักษรลักษณ์ 2
ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 สาธุ

41  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:51:26 PM
นาง วราพร ผุดผ่อง ที่อยู่ บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินส์ซีบอร์ด เลขที่ 180 ม. 4
ซอย 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

ขออนุโมทนาครับผม
42  ธรรมะเสวนา / เดินทางแสวงบุญ และสร้างบารมี / Re: จากสิงคโปร์ อยากจะไปเที่ยววัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:39:58 PM
You are welcome all year to come and practice dharma at the temple, we have housing for dharma practices.
43  ธรรมะเสวนา / เดินทางแสวงบุญ และสร้างบารมี / Re: จากสิงคโปร์ อยากจะไปเที่ยววัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:38:26 PM
หากท่านมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่แม่ชีหนูนา 081-731-5303

For tourist and Foreigners

you can take a Red bus in the morning that goes to Chiang dao prefecture at the Chang perk bus station in Chiang mai city, tell the bus steward to let you know your going to chiang dao so he can notice you once you arrive. once you are in chiang dao you can rent a yellow car to drive you to the temple, just tell the driver "Wat luang ta ma" at muang na, they will know.
44  ธรรมะเสวนา / เดินทางแสวงบุญ และสร้างบารมี / Re: จากสิงคโปร์ อยากจะไปเที่ยววัดถ้ำเมืองนะ เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:36:06 PM
Cave Thammuengna is located to the east of the main path that was used by Thai and Burmese garrisons during the Ayuddhaya era. It is located in Thailand, approximately 1.5 km from the border with Burma. Currently, the area is used as a refugee camp for approximately 1,000 refugee families from the Thai Yai ethnic minority.


According to history, this was also the main route used by King Naresuan to move his troops to fight against the Angwa army that invaded Gnai and Saen Wi, which used to be colonies of Ayuddhaya. King Naresuan took his troops to Chiang Mai and stopped to worship to the Buddha image of Phra Puttasihing. After, he took his troops to set up camp in Muang Gnai City. From Muang Gnai, he took his troops past Muang Na, and arrived in Thung Kaew, which is a district of Muang Han City. (Now the city is located in Burma, called Muang Tuan City). In Muang Han, King Naresuan’s troops fought against the Angwa army. It was in Thung Kaew that the king is thought to have contracted small pox.

THEORY

When King Naresuan fell ill, his condition grew steadily worse. His general may have moved the troops back through the same route, past Muang Na, so that the king could cure himself at the main camp in Muang Gnai. On the way, his condition became much worse. The general halted the journey to find emergency care for the ailing king. At that time, the best place for this purpose was a cave, as they had no time to set up a temporary camp for his troops, who returned to Muang Gnai. It is thus that King Naresuan may have died in one of these caves where he is believed to have taken rest.
Muang Na Cave is located on a cliff next to the army route, about 8 meters above surrounding flatlands. The cave can hold between 20 and 30 people. Muang Na Cave has a flat floor and does not run through to other caves. Inexplicably, the cave entrance appeared to have been chiseled, so as to make it bigger. Also, many stones had been lain to create a walkable path to its entrance (without these, Muang Na Cave would be as inaccessible as the other caves in the area). The stones provided a walkway about 5 meters wide. Such a walkway may have accommodated groups of people wishing to come and go from the cave at the same time, an uncommon amenity for caves in this area.
The naturally eroded condition of the rocks at the entrance of the cave, and of the stone pathway leading to it, must have taken many hundreds of years produce. Projecting back this far, the area surrounding the caves was very likely covered in thick jungle. Such impressive modifications to the cave, and its walkway, suggests the work of many people, possibly even an army. Except for emergency cases, such modifications would not have been likely—since this is a small cave, with no through access to other caves. And, other than for an army, there would have been little need for a walkway, which appears to have been built to accommodate the easy passage of several people at the same time. There is no record that this may have been the center of any important historical activities; and there were no ancient cities, or big communities, in the area.


Is it possible that King Naresuan, who was stricken with small pox, died in this area, and in this cave rather than in the Burmese district of Thung Kaew, as the historical records state? It is conceivable that this is what happened. If so, then it may provide another explanation for the cave’s broken entrance and wide path leading to it: in a show of respect to the king, his garrisons may have staged a grand funeral procession, to bring his body to the main camp in Muang Ngai, and later to Ayuddaya. Other than King Naresuan, there is no record of any royalty, or landed nobility, having died in this area.


LAYOUT OF THE CAVE

Inside the cave are rock slabs big enough for people to sleep on. Now Thammuangna Cave, and the caves that surround it, have become a monastery. Wooden platforms were built on the rock slabs, where the cave’s many Buddha statues now rest. Cement was also poured to even out the surface of the cave floor. All of these changes improved on the cave’s original condition. According to the monks here, the revered monk, Luang Poo Doo (of Sakae Temple, Uttai District, Ayuddaya Province), never went out from his temple from the time he became a monk until his death in 1990. Ayuddaya residents believe Luang Poo Doo to have been one of the master monks of Ayuddaya. Due to the probable historical importance of Thammuengna Cave, Luang Poo Doo instructed his followers to build a monastery at the Muang Na cave complex. He sent his follower Pra Warongkoth Wiriyatharo to find the caves, and to commence Dhutanga (austere practices to remove defilements) in the area. A 60-year old man from the Thai Yai ethnic minority confirmed that from Thung Kaew in Burma to the Thai border, and all along the army route, on the way to Muang Gnai, he had never seen a cave like this, whose entrance had been enlarged, or where a wide walkway appeared to have been built, as with Thammuengna Cave. The man also said that from the time he was a young boy, he used to go to the jungle to gather food, and that he had never found another cave like Thammuengna.

INFORMATION OF MUANG NA DISTRICT HISTORY

Muang Na District – According to legend passed down from the old old-timers in the area, the Buddha visited Muang Na as part of his travels, which are said to have been for the purpose of saving mankind. According to legend, he came to the mountain, which was the source of many rivers. This mountain is now called San Doi Touy. The Buddha dwelled under a big tree. The villagers knew about this and they, and even animals, came to pay homage to the Buddha. Among the animals, was a white elephant who had faith. He took some “na” (or a peach-like fruit) to offer to the Buddha. When the Buddha received it, it immediately turned into gold. The white elephant king gave himself to be the Buddha’s disciple, and to serve him. One day, the white elephant king went to play in the water in a nearby stream; but hunters found the elephant, and beat him to death. The body of the elephant king disappeared into the water. Later, the hunters happened upon the Buddha. The Buddha gave them a sermon, and after they stopped committing bad acts. The men settled in this area, and named it Muang Na, which name it retains to this day.

** The surface of this area is characterized by plateaus and valleys.

** It covers 486 square kilometers (or approximately 303,800 rai).

TERRITORY : Muang Na borders Myanmar to the north.

The south borders Tung Khao Puang, Ping Kong District and Amphur Cheng Dao, in Chiang Mai Province.

The east borders Sri Dong Yen, Amphur Chaiprakan, Chiang Mai Province.

The west connects to Ping Luang District, Amphur Viang Hang, Chiang Mai Province.
The population is 26,825. There are 6,323 homes.

IMPORTANT PLACES IN MUANG NA
CAVE PA HOK
CAVE MUANG NA
CAVE MUANG DOI KLANG MUANG
CAVE PHA CHAN
TUNG KAEW WATERFALL
SRI SANG WAN WATERFALL
HUAY HOK WATERFALL
AUB PING
45  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:34:33 PM
ญาติธรรมฝากขอรับพระผงจักรพรรดิ

ปุษยา คำปัญญา 6/1ซ.10ถ.สายลวด
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270

สาธุ สาธุ สาธุ
46  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 04:34:07 PM
ญาติธรรมฝากขอมา 3 ท่าน

สายไหม ทองทิพย์ 159ม.5ถ.บางนา-ตราด
กม36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

นายสมบัตฺ สูงกลาง
211หมู่1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชชสีมา 30310

ศรัณรัตน์ ชมบุญ59/113ม.สุชา ถนนตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี
ต.ระหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
47  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 01:21:13 PM
ขอรับพระผงจักรพรรดิ์ด้วยครับ ขอความเมตตาสามชุดครับ
ถึง คุณประดิษฐ์ อินต๊ะจันทร์
เลขที 2036/24
ถ.สุขุมวิท 60/2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ขอขอบพระคุณในความเมตตาล่วงหน้าครับ
48  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 12:54:15 PM
ญาติธรรมฝากขอรับคนละชุด

นางสาวสุวรรณี เพ็งปอภาร 2/2 เอื้ออมรสุขคอนโด ห้อง114
ซ.31อักษรลักษณ์ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

นาง วราพร ผุดผ่อง ที่อยู่ บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทรินส์ซีบอร์ด
เลขที่ 180 ม. 4 ซอย 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

คุณปวีณา ก๋งเหม็ง 487ถ บางนา-ตราด
แขวงบานา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260

สาธุ สาธุ สาธุ
49  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 11:21:57 AM
ญาติธรรมฝากขอมา 1 ชุด

บุษกร ชนะวิวัฒน์ ๓๓๗ ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ขอบคุณมากค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ
50  ข่าว - ประชาสัมพันธ์ / สารสัมพันธ์วัดถ้ำเมืองนะ / Re: วัดถ้ำเมืองนะ แจกพระผงจักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิ จัดส่งให้ทั่วโลก โดยหลวงตาม้า เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 07:35:47 PM
ขอรับพระผง20องค์แจกญาติพร้อมบทสวด 1 ชุด

นภสร ประพัตรศร
343 ม.2 ต.คลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
62120
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10